تفسیر سوره مبارکه احزاب ( 4 اردیبهشت 96 )


سفیر سبز : تفسیر سوره مبارکه احزاب حاصل یکی دیگر از سلسله درس های تفسیری ماه مبارک رمضان حضرت آیت الله زین العابدین قربانی است که در سال 1392 در قطع وزیری و 360 صفحه توسط انتشارات سلار منتشر شد .

حضرت آیت الله قربانی در علت این انتخاب این سوره می نویسد : چند چیز که متناسب با حوادث روز می باشدباعث انتخاب این سوره شده ؛ از جمله:

عامل اول ـ مقابله کفر جهانی با اسلام: کفر جهانی اکنون به مقابله با اسلام برخاسته؛ غرب و همکاران‌شان تمام هم‌ّشان این است که اسلام را از اعتبار ساقط سازند و مسلمان‌ها را در دنیا بی‌اعتبار کنند و نگذارند آن معنویت و سرمایه اعتقادی درست را به دنیا ارائه دهند، چرا که می‌دانند اگر اسلام راستین به دنیا معرفی شود و مردم با حقیقت اسلام آشنا گردند دیگر جائی برای زورگوئی‌های آنان باقی نخواهد ماند.

عامل دوم ـ مبارزات پیامبر اکرم با خرافات: در این سوره چنانکه توضیح خواهیم داد یکی از کارهای مهم پیامبر اکرم مبارزه با خرافات بود. از قبیل ظهار، تبنی و امثال این‌ها؛ و در این سوره این مظاهر خرافی مورد انتقاد قرار گرفت و دنیای امروز نیز گرچه دنیای علم نام گرفته­است، اما رؤسای جماهیر دنیا از قبیل آمریکا و غیره در هنگام انتخابات از فال‌بین‌ها و منجم‌ها و امثال این‌ها بهره می‌گیرند که آیا پیروز می شوند یا نه؟ و افرادی که برای باز شدن بخت و دیدن طالع و آگاهی از آینده‌شان به رمال‌ها و فال‌بین‌ها و امثال آنها در دنیا مراجعه می‌کنند رقم‌های بسیار درشتی را نشان می‌دهد. در این دنیای ما گرچه دنیای علم است اما دنیای خرافات نیز هست و ما در ایران نیز این جریانات انحرافی را کم و بیش می‌بینیم ولذا این بحث را ما در این سوره تعقیب می‌کنیم که قرآن با خرافات مبارزه کرده‌ و مخالف است.

عامل سوم ـ معرفی اسلام ناب: همانطوری که در عصر پیغمبر9احیانا اموری را از اخلاق و دستورات الهی و دینی پنداشتند که نبود، در عصر ما نیز دستوراتی را وارد دین کرده­اند که از آن نیست و این امر مایه نفرت بسیاری از مردم نسبت به دین شده، مانند: انفجارها و برادرکشی­هائی که گروهی سلفی و وهابی راه انداخته­اند که لازم است دنیای اسلام در این باره راه چاره­ای بیندیشد و از اینگونه کارها که چهره اسلام را مشوّه کرده و از گرایش دنیا به اسلام ناب بازداشته­است، جلوگیری نماید و تروریسم و تجاوز به مرز و بوم دیگران را به علل واهی از جنگ مشروع و دفاع مقدس جدا نماید.      

اولین نظر اجمالی این است که این سوره از لحاظ زمان و مکان سوره پنجمی است که همه آیاتش در سال پنجم از هجرت به جهت آمدن احزاب مختلف به مدینه در این شهر نازل شده و به نام (‌احزاب‌) اسم گرفته­است. یعنی: چون جهت نزول این سوره مبارکه در مورد هجوم حزب‌ها و گرو‌های مختلف برای نابودی اسلام بوده روی این جهت اسم این سوره هم (سوره احزاب) نامیده شده‌ است.

زیر مجموعه: تالیفات
به اشتراک بگذارید:
 

security code
تلگرام