اربعین حدیث در معارف، اخلاق، احکام و ... جلد اول ( 4 اردیبهشت 96 )


سفیر سبز : کتاب : اربعین حدیث در معارف، اخلاق، احکام و ... جلد اول با موضوع: اربعینات، احادیث شیعه در قطع وزیری ، در دو جلد و در 841 صفحه که چاپ دوم آن در سال 1391 توسط موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث منتشر شد .

نویسنده در مقدمه این کتاب آورده است : در‌راستای‌ترغیب‌ به ‌فراگیری و اشاعۀ حدیث، روایات فراوانی از پیامبراکرم و ائمۀ معصومین‌که بعضی ادعای «تواتر» دربارۀ آن‌ها کرده‌اند، رسیده مبنی براینکه هرکس چهل حدیث را حفظ کند تا خود و دیگران در امور دینشان از آن بهره بگیرند، در قیامت، فقیه، با پیمبران، صدیقین، شهداء، صالحین و فقهاء محشور می‌شود و از شفاعت پیامبر و اولیاء الهی بهره‌مند می‌گردد و از عذاب آخرت به دور می‌ماند.

زیر مجموعه: تالیفات
به اشتراک بگذارید:
 

security code
تلگرام