(17 اسفند 95 )

جلد دوم کتاب پژوهشی نو در باره قرآن تحت عنوان : "قرآن آیین زندگی" به قلم حضرت آیت الله زین العابدین قربانی در قطع وزیری طی 633 صفحه توسط انتشارات سلار منتشر شد .

تلگرام