نماینده ولی فقیه در گیلان عنوان کرد : (3 تیر 96 )

سفیر سبز: نماینده ولی فقیه در گیلان شهدای حادثه تروریستی هفتم تیر را از چهره‌های الهی و نورانی عنوان کرد و گفت: دستگاه قضایی کشور ادامه دهنده راه شهیدان است و باید تلاش کنیم مردم به این دستگاه خوشبین باشند.

نماینده ولی فقیه در گیلان : (1 تیر 96 )

سفیر سبز: نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس فریضه الهی است و هر چه در توان داریم علیه رژیم صهیونیستی و ستمگران شعار می‌دهیم.

(31 خرداد 96 )

نماینده ولی فقیه در گیلان و استاندار به مناسبت روز جهانی قدس پیام مشترکی به شرح زیر منتشر کردند و به شکرانه اقتدار موشکی ایران خواستار مشارکت یکپارچه امت خدا جو در راهپیمایی روز قدس شدند : 

نماینده ولی فقیه در گیلان : (31 خرداد 96 )

نماینده ولی فقیه در گیلان : (31 خرداد 96 )

سفیر سبز: نماینده ولی فقیه در گیلان آفرینش جهان هستی را دارای هدف عنوان کرد و گفت: جهان هستی تلنگری برای اعتقاد و ایمان به خداوند است.

نماینده ولی فقیه در گیلان : (30 خرداد 96 )

سفیر سبز: نماینده ولی فقیه در گیلان به مبارزه 60 ساله مردم مظلوم فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: روز جهانی قدس برای دنیای بشریت تبدیل به امید شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان : (29 خرداد 96 )

گیلانیان : نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه اعمال خوب و بد انسان در قیامت تبلور می‌یابد گفت: قیامت و زندگی پس از مرگ به زندگی دنیایی انسان روح می‌بخشد و کسی که معتقد به زندگی بعد از مرگ باشد در این دنیا مراقب اعمال و کردار خود خواهد بود

نماینده ولی فقیه در گیلان : (27 خرداد 96 )

سفیر سبز : نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه انسان نباید به خاطر تعلقات دنیوی برادرکشی کند، گفت: نباید تعصبات قومی، قبیله‌ایی و رسوم منطقه‌ایی مقدم بر اصول اعتقادی باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان : (25 خرداد 96 )

سفیر سبز : نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه دین پیغمبر دین جهانی و برای همه بشریت است گفت: ادیان دیگر، ادیان موسمی و حجت‌هایشان نیز موسمی بود و هیچ معجزه‌ایی از پیامبران دیگر در حال حاضر وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در گیلان : (23 خرداد 96 )

سفیر سبز : نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه قرآن کریم، برنامه اعتقادی، اخلاقی و احکامی مردم را در اختیارشان می‌گذارد اظهار کرد: قرائت قرآن و تبیین احکام آن در سراسر کشور باید پیاده‌سازی شود.